År 2001, vecka 13

 

Centerns vägval

Thorbjörn Fälldin har inte varit på någon Centerstämma sedan 1985. Detta framkom i samband med valet av Maud Olofsson till ny partiledare för Centern i början av mars 2001.

Det betyder att Fälldin förmodligen inte hade någon del i uteslutningen av Sven-Olle Olsson ur partiet. Först frös man ut denne skånske kommunpolitiker på partistämman 1988, sedan - efter riksdagsvalet samma år - uteslöt man honom ur partiet.

I ledningen för Centern stod då Karin Söder. Thorbjörn Fälldin hade nog tillräckligt med sunt bondförnuft för att inte göra ett så dundrande misstag. Sedan den dagen har det ju bara gått utför med Centerpartiet - både i väljarsiffror och i sinne för politik.

Det började redan med riksdagsvalet -88. Medan Centern backade på riksplanet gick man kraftigt framåt i Sjöbo. 1)

TÄNK OM Centern 1988 hade gjort precis tvärtom. Tänk om man istället hade anammat Sjöbocenterns linje i invandringsfrågan. Inte bara skulle Centern idag befinna sig på tryggt avstånd från fyraprocentspärren. Det skulle med all sannolikhet vara det största borgerliga partiet.

Dessutom - och framförallt - skulle Sverige idag vara i ett betydligt bättre läge!

Arbetslösheten skulle vara lägre.

Det skulle råda mindre resursbrist inom skola, vård och omsorg.

Sveriges ekonomi skulle överhuvudtaget vara starkare och kronan skulle inte falla så som nyligen skett.

Det skulle också råda mindre av otrygghet ute på gator och torg kvällstid, färre skulle bli offer för våldsbrott.

Och det skulle behövas mindre av kampanjer kring rasism. Vi skulle ha ett sundare samtalsklimat i Sverige.

 


 

Om några forskare skulle få för sig att undersöka media och journalisters ökade inflytande över politiken, på bekostnad av partierna, kan de knappast gå förbi 1988. Vad folkrörelsepartiet Centern då gjorde var att lägga sig platt inför massmedia, som trissat upp en kampanj utan like mot Sven-Olle Olsson. 2)

Partiet borde ha stått upp för demokratiska principer och försvarat beslutet att avgöra frågan om s.k. flyktingmottagning i en folkomröstning. 3)

Istället har Centern slagit in på en allt tokigare linje, tills partiledningen under Lennart Daléus hamnade i ett direkt hån mot arbetande bönder.

 


 

Maud Olofsson sägs nu vara gladare än sina företrädare. Av bilder att döma stämmer detta. Men kommer det att räcka?

Jag tror att det skulle behövas en ändring av Centerns politik, om partiet ska vara säkert på att klara sig kvar i riksdagen.

Den ändring som krävs är att partiledningen lyssnar till sin rörelse och tillämpar mer av sunt bondförnuft i politiken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Även om detta redovisades dåligt i media.

2) Sven-Olle Olsson gavs det kränkande epitetet "Svin-Olle". Det enda många unga idag känner till om denne hedersman är just detta epitet.

3) Till det ironiska hör att folkomröstningen i praktiken drivits fram av socialdemokraterna i Sjöbo - (s) återkom flera gånger i kommunfullmäktige med samma förslag, nöjde sig inte med ett nej. Men också detta redovisades dåligt i media.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT