År 2000, vecka 16

 

Höj ribban!

99,9% av alla invandrarungdomar är hederliga och laglydiga. De som ägnar sig åt gaturån utgör bara en handfull personer, en försvinnande liten minoritet. Så försäkrar de politiskt korrekta.

För Stockholms del har uppgivits att det handlar om 35 personer. Då måste konstateras, att dessa givit prov på en anmärkningsvärd aktivitet, eftersom resultatet av deras verksamhet påverkar så många svenska ungdomar. De flesta av dessa tycks antingen själva ha blivit rånade eller känner någon som blivit det. De "försvinnande få" har arbetat så effektivt, att livssituationen för svenska storstadsungdomar i allmänhet kunnat påverkas.

Om de verkligen är så få. Det kan ifrågasättas. Mörkertalet är ju stort - inte alla rån rapporteras.

De aktiva rånarna är kanske ändå inte så många, men tillsammans med de landsmän eller andra invandrare som solidariserar sig med dem kan det bli en en ganska stor grupp.

Dessa gaturånare har nämligen stöd av en "hejaklack" som ställer upp för dem, även i deras brottslighet. Detta har framgått i samband med rättegångar nyligen, då offren haft att löpa en form av gatlopp mellan fientliga blickar och spydiga kommentarer från kompisar och släktingar till de åtalade.

De brott mot svenskar som "hejaklacken" accepterar består inte bara i oprovocerade angrepp, det handlar därtill om brutal misshandel - sparkar mot en människa som ligger, sparkar riktade mot bl.a. huvudet.

Problemet går alltså djupare än vad de korrekta vill tillstå.


Samtidigt står klart, att inte alla invandrare är sådana, förhoppningsvis inte ens en majoritet. Ett exempel på att det finns invandrare som istället solidariserar sig med våldsoffren är Mustafa Moustafa och hans kompisar från Lugna gatan. Vid en rättegång nyligen manifesterade med sin närvaro ett stöd för de drabbade svenskarna.

Men väl stora växlar har dragits på detta. Som i Jonas Hålléns Metrokolumn den 21/3, där denne Moustafa närmast helgonförklaras.

I den givna situationen är aktioner som Moustafas viktiga, men det orimliga är att själva situationen kunnat uppstå.

Vettiga invandrare kan motverka att en allmän invandrarfientlighet slår rot hos unga svenskar som drabbats av invandrarvåld - det är utmärkt, men det räcker inte. Offren får klart för sig att "alla invandrare är inte sådana" - bra, men det är att sätta ribban för lågt. Man behöver snarare veta att "inga invandrare är sådana".

Det är själva övergreppen vi måste bli slut på!

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT