CYKELN

- världens mest effektiva transportmedel

Om man tar hänsyn till kostnader för inköp och drift, och omvandlar det i tid, om man räknar också den tid som behövs för underhåll, då är bilen inte snabb. Sannolikt är cykeln då ett snabbare transportmedel.

Utöver detta talar till cykelns fördel:

cykeln är ren, avger inte avgaser

cykeln är tyst, väsnas obetydligt

cykeln är energisnål, vilket betyder att den inte gör slut på begränsade naturresurser för kommande generationer

cykeln hushållar med utrymme, fordrar inte breda gator eller vida parkeringsytor

cykeln är inte farlig, förorsakar inte allvarliga olyckor

cykeln är flexibel och anpassningsbar, låter sig kombineras med tågtrafik

cykeln ger motion, och är därför bra för hälsan


  Startsidan, Jan Millds hemsida