Analys-analys - 9

"...har åtskillig kritik gentemot dessa 'invandringskritiska' grupperingar visat sig vara såväl genomtänkta som sakliga. Sådana ståndpunkter nämns överhuvudtaget inte i böckerna, ty i så fall skulle tesen om en ny inkvisition falla. "


Detta påstående är ju svårt att bemöta, eftersom recensenten/recensenterna inte ger något exempel på en sådan "genomtänkt" kritik.

Även om anhängarna av en omfattande invandring och ett "mångkulturellt samhälle" skulle ha argument för sin linje så förtar inte detta behovet av en samhällsdebatt som ger utrymme för mer än en åsiktsriktning.


  Startsidan, Jan Millds hemsida