Analys-analys - 8

"Millds och Järvenpääs böcker är genomgående mycket tendentiösa och osakliga i sina framställningar.


Boken "Dialog om invandringen?" utger sig för att redovisa Blågula frågors erfarenheter sedan starten 1994. Det är också vad den handlar om. Den är således saklig.


  Startsidan, Jan Millds hemsida