Analys-analys - 7

"...schematiska framställningar om svårlösta samhällsproblem gynnar inte demokratin och välfärden."


Här ligger ändå ett erkännande: det finns problem i anslutning till invandringen. Förvisso är de också svårlösta, av flera skäl.

Migrationstrycket är starkt - genom befolkningsexplosionen i u-länderna, förbättrade kommunikationer mm

Till detta kommer att vårt sociala välfärdssystem (vilket fungerar som en magnet), massmedias kampanjande för ökad invandring och den partipolitiska likriktningen.

Men det går att göra något, om den politiska viljan finns! Detta visar exemplet Finland. Detta land är bundet av samma Genevekonvention som Sverige, ändå har Finland bara en tiondel av Sveriges invandring. Också Danmark visar, efter uppvaknandet där, att invandringen kan minskas.

Boken "Dialog om invandringen?" handlar dock inte främst om invandringspolitik, utan om demokratin i Sverige. Just för att kunna komma närmare lösningar på "svårlösta samhällsproblem" behöver vi en väl fungerande demokrati, där många medborgare engageras.


  Startsidan, Jan Millds hemsida