Analys-analys - 6

"...böckernas ambition är, att skapa martyrer och sådana förhindrar alltid en saklig debatt."


Hur kan recensenten/recensenterna veta vad som är "böckernas ambition", dvs författarens syfte? Möjligen kan han/hon/de hävda att böckerna är ägnade att få vissa effekter.

Som författare till "Dialog om invandringen?" kan jag säga att syftet är att delge en större publik erfarenheter från försöket Blågula frågor, erfarenheter som visar på ett dåligt samtalsklimat och brister i den svenska demokratin. Förhoppningen är naturligtvis att därigenom kunna bidraga till en förändring, till det bättre.

Det är så mycket som jag kan göra. När boken väl är utgiven ligger bollen hos recensenter och andra läsare.

Jan Milld


  Startsidan, Jan Millds hemsida