Analys-analys - 5

"...vilka sitter inne med 'Sanningen' som nedtystas och förföljs av den styrande eliten."


Envar som agerar politiskt tror väl på något, har åsikter om problem, orsaker och lösningar. Ska det då inte vara legitimt att argumentera för detta?

Envar kan ha fel, just därför är det viktigt att olika åsikter får brytas mot varandra. Då kan hållbarheten i respektive "sanning" testas.


  Startsidan, Jan Millds hemsida