Analys-analys - 4

"...det bestående intrycket är att författarna är 'rättshaverister',.."


Första gången som detta begrepp användes mot Blågula frågor var i Expo 1996. Expos tillmäle har sedan dess upprepats i andra tidskrifter och massmedia.

I sak förblir begreppet oklart. Blir man "rättshaverist" genom att försöka försvara sig om man blir angripen? Begreppet används naturligtvis inte om likasinnande, från de politiskt korrekta.

Se även: http://www.bankrattsforeningen.org.se/haverist.html


  Startsidan, Jan Millds hemsida