Analys-analys - 32

"Men för Milld & Co reduceras stora samhälleliga problem till ett enda - invandringen (reductio ad absurdum). Någon mer ensidigare och endimensionell världsbild får man verkligen leta efter."


Invandringen och dess följder är inte det enda problemet i det svenska samhället, men det är nog det enskilt största. Det förtjänar därför uppmärksamhet.

En bok måste kunna ta upp ett enskilt ämne utan att samtidigt behöva ta upp andra ämnen.

I BGF-boken "Försvara demokratin!" togs annat än invandringen upp, men det hjälpte inte. Någon annons för denna bok gick inte att få in i tidningen "Journalisten".


  Startsidan, Jan Millds hemsida