Analys-analys - 3

"John Järvenpääs 'Invandring och Demokrati - Om politisk korrekthet i Sverige 1988-2001', som A&k tidigare recenserat"


JJ:s bok är alltså redan recenserad. Den här aktuella recensionen utger sig för att handla om boken "Dialog om invandringen?"

Ändå blandas JJ:s bok in i denna recension, och läsaren kan ibland inte veta vilken av böckerna som recensentens/recensenternas kritik riktar sig mot.


  Startsidan, Jan Millds hemsida