Analys-analys - 29

"Milld sätter massinvandringen i relation till ökningen av våldsbrottsligheten (s.9). Det kan noteras att överallt på jorden ökar våldsbrottsligheten, även i länder som har låg invandring, t.ex. Finland och Japan, och länder med stor emigration. Sambanden visar sig sålunda vara mer komplexa och istället är det faktorer som fattigdom, drogmissbruk, familjesituation och, inte minst, den alltmer brutala våldskulturen som kan förklara ökningstakten."


Det är inte ett antingen-eller, orsakerna till våldsbrottsligheten är flera. Mycket hänger ihop: invandrarbarn har ofta en sämre familjesituation, lyckas sämre i skolan och är mer mottagliga för våldskultur.

Det är ett faktum att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i våldsbrottslighet. Detta betyder att denna brottslighet skulle vara lägre med en mindre invandring.


  Startsidan, Jan Millds hemsida