Analys-analys - 28

"Milld antyder att massinvandringen orsakat en svag krona och devalveringarna (s. 11f, not 15). Problemet är emellertid är att de stora devalveringarna genomfördes under 1970-talet, bl.a. p.g.a. de stora externa ekonomiska chockerna (t.ex. oljekriserna), emedan 'massinvandringen' påbörjades enligt Milld först under 1980-talet."


Här har recensenten en poäng.

Inte desto mindre är det ett faktum att massinvandringen kostat och kostar enorma belopp. Den är en viktig orsak till att vi nu får så litet tillbaka för de skatter vi betalar.


  Startsidan, Jan Millds hemsida