Analys-analys - 27

"Milld numera är även kritisk till arbetskraftsinvandringen under 1950- och 1960-talen (s. 89). Sålunda är det invandringen i sig som Milld är negativ till och inte påståendena om Sveriges bristande resurser." 


På sidan 89 i boken står det: "Helt okomplicerad var ändå inte frågan om arbetskraftsinvandringen, som jag idag ser det. Dels kan den ha försenat en strukturrationalisering inom svenska industrier, som långsiktigt hade varit gynnsam. Dels medförde även denna typ av invandring en del identitets- och anpassningsproblem i det svenska samhället."

Detta konstaterande innebär inte att man behöver motsätta sig varje form av invandring. Det handlar om vad som är lagom, dvs var fördelarna överväger nackdelarna, var det fortfarande är möjligt att barn till invandrare får en identitet som svenskar.


  Startsidan, Jan Millds hemsida