Analys-analys - 26

"Den stora ökningen av asylansökningar efter år 1969 beror främst på att arbetskraftsinvandringen stoppades. "


Ett annat sätt att se saken är att den beror på en slapphet från svensk sida, som möjliggjort ett missbruk av asylinstitutionen. T ex att man tillåtit överklaganden i all oändlighet eller att man i praktiken släppt förstaasyllandsprincipen (dvs att en flykting ska söka asyl i närmaste land).

Sverige har moralisk rätt att reglera invandringen.


  Startsidan, Jan Millds hemsida