Analys-analys - 23

"Det särskilt 'otäcka' med muslimer är de höga födelsetalen jämfört med andra invandrargrupper och svenska kvinnor (s.8)"


Det är "otäckt" i den utsträckning som det medför större sociala problem och ekonomiska påfrestningar i det svenska samhället. Det är "otäckt" om vi får växande etniska enklaver och stora grupper av människor i landet som inte känner samhörighet med Sverige.


  Startsidan, Jan Millds hemsida