Analys-analys - 21

"För Milld och andra 'invandringskritiska' grupper är den muslimska religionen ett särskilt problem."


Med hänvisning till den muslimska religionen ställs en hel del särskilda krav. Man begär att det svenska samhället ska anpassa sig till dessa nykomlingar, istället för tvärtom. Exempelvis krävs ändringar av gällande uniformsbestämmelser.

Dessutom har vi hedersmord och annat. Även om detta inte påbjuds av den muslimska religionen så är det något som följer med invandring från vissa muslimska länder.


  Startsidan, Jan Millds hemsida