Analys-analys - 20

"Därför kan begreppet 'invandrare' inte vara en identitet, som Milld påstår (s.8), utan den är endast ett statistiskt begrepp."


På sidan 8 hänvisas till ett uttalande av Juan Fonseca, "Vi är en miljon nu, och vi har kommit för att stanna". Där konstateras att detta "speglar på en gång det faktum att Sverige på senare tid haft en massinvandring och att många av de invandrade inte kommit för att smälta in i dete svenska samhället. Begreppet 'invandrare' har istället blivit till en identitet, att värna om."

Alltså: det finns de som försöker göra "invandrare" till en identitet - något som boken kritiserar.


  Startsidan, Jan Millds hemsida