Analys-analys - 2

"...av 'invandringskritiska' (eller 'främlingsfientliga') personer och grupper ... "


Recensenten eller recensenterna misstycker uppenbarligen till användningen av detta begrepp. Det är dock värdeneutralt och mer sakligt än propagandabegrepp som "invandrarfientlig" eller "främlingsfientlig".


  Startsidan, Jan Millds hemsida