Analys-analys - 19

"Det enda som förenar denna heterogena grupp är strävan att bygga upp en ny och bättre framtid i Sverige. Därför har gruppen 'invandrare' inga gemensamma intressen eller perspektiv."


Inte heller i detta avseende är gruppen "invandrare" enhetlig. I den mån som det handlar om flyktingar så är det människor som kommit för att få en tillfällig fristad undan förföljelse, siktet bör då vara inställt på att återvända till hemlandet när det är möjligt.

Vissa som kommit till Sverige för att stanna permanent vill göra rätt för sig genom hederligt arbete, men det gäller inte alla.


  Startsidan, Jan Millds hemsida