Analys-analys - 15

"Åren kring andra världskrigets slut var väsentligen mycket mer dramatiskt och skedde under fullständigt oordnade former i en sönderslagen europeisk ekonomi. T.ex. flydde miljontals människor från Röda armén till Väst-Tyskland, Österrike och Finland. "


Må så vara, men vad har det med saken att göra?

Ska vi inte idag sträva efter att göra bästa möjliga av situationen och bedriva en politik som tar hänsyn till vanliga svenskars intressen?


  Startsidan, Jan Millds hemsida