Analys-analys - 14

"...BGF:s argumentation mot 'massinvandringen'."


Recensenten/recensenterna väljer att sätta ordet massinvandring inom citationstecken. Med tanke på vad han/hon/de i övrigt skriver - ska detta tolkas som en markering av att han/hon/de inte anser att det har förekommit någon massinvandring till Sverige?

Hur går detta i så fall ihop med pk-budskapet att vi nu lever i ett "mångkulturellt samhälle"? Hur har så många invandrare kunnat komma hit, om vi aldrig haft någon omfattande invandring?


  Startsidan, Jan Millds hemsida