Analys-analys - 13

"Det gröna perspektivet om de 'begränsade resurserna' är det grundläggande temat i BGF:s argumentation..."


Här rör recensenten/recensenterna till det.

Talar vi om ekologi är det uppenbart att det finns råvaruresurser (t ex olja) som är ändliga. Det behövs inget särskilt perspektiv för att inse detta. Det är inte en åsikt, utan ett faktum. Men det har aldrig stått i centrum för BGF:s argumentation.

Talar vi om ekonomi och utrymme i budgetarna för stat och kommuner är det också ett faktum att detta utrymme inte är obegränsat. Det är därför man lägger ned polisstationer, underbemannar i vården och inte ger kommunalare den löneökning de borde ha fått.


  Startsidan, Jan Millds hemsida