Analys-analys - 10

"...att jämföra de politiska förhållandena i Sverige med inkvisitionen och Sovjetunionen är groteska och visar på avsaknaden av väsentliga historiska perspektiv"


Om någon sådan jämförelse gjorts i "Dialog om invandringen?" så avses den åsiktsmässiga likriktningen i den offentliga debatten och människors rädsla att öppet ifrågasätta uppifrån påbjudna åsikter.

Självklart är skillnaden stor beträffande faktiska sanktioner. I Sverige fängslas eller avrättas inte politiska dissidenter (det behövs än så länge inte).

Se vidare ledarstick från BGF.


  Startsidan, Jan Millds hemsida